OptiWatin Ruotsin valloitus 

Optiwatti on helppo tapa lisätä asumisen mukavuutta ja säästää sähkölaskuissa. Huonekohtainen lämpötilan optimointi säästää jopa 40 % lämmityskuluista. Yhtiö on suomalainen start-up, jonka myynti käynnistyi syksyllä 2014 ja joka saavutti positiivisen kassavirran vuonna 2015. Optiwatin toimikentässä yhdistyy SmartHome-, IoT- ja energiatehokkuus-megatrendit.
Kesällä 2015 yritys oli valmis kansainväliseen kasvuspurttiin, ja Ruotsi nähtiin houkuttelevana markkinana. OptiWatti totesi kuitenkin tarvitsevansa apua sopivien partnereiden etsimisessä sekä markkinoiden perinpohjaisessa ymmärtämisessä.

Fintran paikallisten kontaktien avulla analysoimme markkinamahdollisuuksia sekä kilpailukenttää ja kartoitimme sopivia partnereita järjestäen OptiWatille myyntitapaamisia. Lisäksi kehitimme Optiwatin valmiuksia siirtyä kansainvälisille pelikentille: autoimme hiomaan arvolupausta sekä markkinointimateriaaleja Ruotsin markkinoille sopiviksi.
Yhteistyön tuloksena OptiWatti sai arvokasta markkinatietoa, ja sparrauksemme avulla he olivat valmiimpia valloittamaan Ruotsin markkinoita. Lisäksi OptiWatti sai luotua ensimmäisiä kriittisiä kontakteja paikallisiin toimijoihin

Fintran avulla ymmärrämme markkinapotentiaalimme Ruotsissa. Saimme ensikontaktit ruotsalaisiin asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin ja olemme työstäneet konkreettisen suunnitelman Ruotsin markkinan avaamisen etenemisestä.

Jyri Seppä, perustajaosakas