Go-to-market model

Markkinoillemenon malli


Oma myyntikonttori, jälleenmyyjä vai agentti? Tärkeimmät asiakassegmentit ja heidän tapansa ostaa? Keihin pitää vaikuttaa ja missä vaiheessa? Toimivat markkinointikanavat?

Ei ole vain yhtä toimivaa tapaa mennä markkinoille. Strategia riippuu yrityksenne tuotteista ja resursseista, markkinan rakenteesta sekä asiakkaiden tarpeista. Kunnollinen valmistautuminen vähentää riskiä väärien investointien tekemiseen.

Etsimme sinulle oikeat ratkaisut ja autamme niiden käytäntöön viennissä kohdemarkkinalla.

Markkinoillemenomallia valitessa toteutamme usein markkinatutkimuksen kohdemarkkinan pelureista, ostokäyttäytymisesta sekä kanavan rakenteesta. Näin löydämme yrityksellenne oikean paikan arvoverkossa ja vaikutuskanavat teille sopivimpiin tahoihin.