Markkinatieto Avoinen strategisen päätöksenteon tukena 

Avoine on erikoistunut järjestöjen toiminnanohjauksen ja viestinnän ratkaisuihin. Avoinen asiakkaina on johtavia suomalaisia liittoja ja lähes 5000 paikallisyhdistystä.

Avoinen strategiatyön tueksi Avoine teetti Fintralla markkinaselvityksen kolmessa Euroopan maassa. Tavoitteena oli ymmärtää millaisia ratkaisuja muilla markkinoilla oli jo olemassa ja mihin suuntaan markkinat ovat kehittymässä. Lisäksi tunnusteltiin asiakkaiden tarpeita ja vastetta Avoinen uuden tuoteperheen tärkeimmille innovaatioille. Näin haluttiin varmistua että uusi tuotesukupolvi olisi valmistuessaan kilpailukykyinen myös kansainvälisillä markkinoilla.

”Fintra toi markkinoilta yksityiskohtaista tietoa ja johtopäätökset ovat tukeneet päätöksenteossamme. Tiedämme, että valitsemamme polku on oikea, ja tunnistamme toisaalta myös millaisia haasteita on edessä mahdollisessa uusien markkinoiden avaamisessa. Pystyimme aidosti hyödyntämään tutkimuksen tuloksia strategiamme kehittämisessä. Erityisesti arvostamme Fintran vastuullisuutta ja tinkimätöntä suhtautumista työnsä laatuun.”

Tuomo Heikkilä, toimitusjohtaja