Euroopan komissio esitteli tämän vuoden huhtikuussa Hannover Messessä Eurooppalaisen teollisuuden digitalisaatiopaketin, jonka tarkoituksena on helpottaa eurooppalaisen teollisuuden, pk-yritysten ja julkisten toimijoiden digitaalisen teknologian käyttöä. Tähän saakka EU:n alueella yhtenäistä markkina-aluetta on luotu poistamalla liiketoimintaesteitä talouden fyysisiltä toimijoilta. Nyt tarkoituksena on luoda edellytykset ihmisten, palveluiden ja pääoman vapaalle liikkuvuudelle myös digitaalisessa ympäristössä. Myös kyberturvallisuus kuuluu komission digitalisaatiopaketin ytimeen.

Käytännön ongelmia ja kuviteltuja esteitä

Fintran palvelukehityksen asiantuntija Jarkko Kulmala kertoo digitalisaation ja kansainvälistymisen ongelmien liittyvän tällä hetkellä yritysten käytäntöihin. Usein kuulee sanottavan, että ulkomainen asiakasyritys ei anna suomalaisille yrityksille sisäänpääsyä omiin verkkoihinsa, koska tietosuojakysymykset tulevat vastaan. Jos suomalaiset eivät saa pääsyä asiakkaiden järjestelmiin, jäävät tuotteet ja palvelut toimittamatta. Joskus suomalaiset eivät edes lähde markkinoille, koska potentiaalinen asiakas ei anna pääsyä esimerkiksi toimitusjärjestelmiinsä.

Kulmalan mukaan kyseessä on useimmiten yritysten itsensä kuvittelema ongelma, ei todellinen este. Olemassa on runsaasti pilvipalveluita, jotka antavat yrityksille mahdollisuuden määritellä itse ne alueet, joihin yhteistyökumppani pääsee käsiksi. Kulmala muistuttaa, että yritykset voivat palvelutuotantoaan varten tuottaa itse näitä digitaalisia, omia toimintojaan edistäviä palveluita tai alihankkia ne valmiina. Siinä onkin digitalisaation hyödyntämisen ydin. 

Työkalu uusiin toimintatapoihin

Kulmala näkee digitalisaation työkaluna, ehdottomana edellytyksenä kansainvälisillä markkinoilla toimimiselle. Kansainvälistä kasvua tavoittelevien yritysten peruspaletti tulisi olla digitalisoitu. Kulmala muistuttaa, että työkaluja on jo olemassa ja niihin voi ostaa käyttöoikeudet. Kaikki riippuu siitä, millainen tapaus on kyseessä ja millaisia palveluita tarvitaan.

Yrityksen palvelustrategian pääkohdat pysyvät samana, mutta palvelutuotanto täytyy tuotteistaa paikallisia markkinoita ajatellen. Digipalveluiden olemassaolo ei siis riitä, palvelut on aina tuotteistettava ja lokalisoitava.

Pakollinen mahdollisuus

Kulmalan mukaan suomalaiset teollisuuden alan yritykset suhtautuvat digitalisaatioon karkeasti jaotellen kahdella eri tavalla. Toisten asenne on ennakkoluuloton, he näkevät digitalisaatiossa sen tuomat mahdollisuudet. Toisille digitalisaatio on pakko, koska asiakkaat vaativat esim. toimitettujen järjestelmien etävalvontaa tai etähallintaa.

Euroopan komissio näkee digitalisaation ennen kaikkea mahdollisuutena. Tällä hetkellä teollisuussektorilla toimii EU:n alueella yli 2 miljoonaa yritystä, jotka tarjoavat yli 33 miljoonaa työpaikkaa. Digitalisaation on arvioitu kasvattavan eurooppalaisen teollisuuden vuotuisia tuloja yli 110 miljardilla eurolla seuraavien viiden vuoden aikana. Tämän summan tulisi näyttäytyä suomalaisillekin teollisuusalan yrityksille enemmänkin mahdollisuutena kuin pakkona.

 

Artikkelin kirjoittaja on Fintran projektikoordinaattori Susanna Räty

 

Lisää digitalisaatiosta näissä artikkeleissa:

Digitaaliset palvelut – kotimarkkinoilta sisämarkkinoille

Digitalisaatiota ja ekosysteemiajattelua