International Growth Strategy

Strategia tarkoittaa valintoja.

Globaaleilla markkinoilla toimiminen vaatii erottautumiskykyä. Siksi onkin tärkeää miettiä tarkkaan, mihin omat rahkeet riittävät ja millä kärjellä kilpailuun kannattaa lähteä. Kansainvälisen kasvun suunnitelmassa käydään läpi yrityksenne mahdollisuudet eri asiakassegmenteissä tai liiketoiminta-alueilla, valitaan liiketoimintamalli, jolla kansainvälisillä markkinoilla halutaan toimia ja luodaan strategia halutun markkina-aseman saavuttamiseksi.

Hyväkään strategia ei toimi ellei sitä onnistuta jalkauttamaan. Realistinen, yrityksenne resurssit huomioon ottava toimenpidesuunnitelma on ensiarvoisen tärkeä osa kansainvälistymissuunnitelmaa. Realistinen suunnitelma vaatii juuri sellaista kohdemarkkinoiden ja kilpailukentän tuntemusta ja  “been there, done that” -kokemusta, jota konsulttimme pystyvät tarjoamaan.

Usein olemassa olevalla tiedolla päästään prosessissa jo pitkälle, jos yrityksenne seuraa aktiivisesti oman toimialansa tapahtumia. Spesifin markkinatiedon ja asiakaspalautteen hakeminen kuitenkin tukee päätöksentekoa ja minimoi riskejä.

”Yhteistyö fintralaisten kanssa on erittäin sujuvaa ja mukavaa. Kokoajan on tunne että aidosti halutaan kehittää yritystä. Fintrasta on tullut yritykselle tärkeä strateginen kumppani, jossa molemmat tähtäävät pitkäaikaiseen yhteistyöhön ja yhteiseen onnistumiseen.”

Ville Törmänen, Toimitusjohtaja, R-Taso Oy