Kiina puhdistaa paperiteollisuuttaan

Monen muun alan lisäksi Kiina on maailman suurin paperituotteiden tuottaja. Sen tuotanto kattaa niin painopaperit, hygieniatuotteet kuin elintarvikepakkauksetkin. Voidakseen vastata nopeasti lisääntyvään  kysyntään, Kiinan paperituotanto on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut voimakkaasti. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön viimeisimmän tilaston mukaan vuonna 2013 Kiinassa valmistettiin paperia ja kartonkia yli 150 miljoonaa tonnia kulutuksen ollessa noin 103 miljoonaa tonnia. Tällä hetkellä paperintuottajia on eri puolella Kiinaa noin 3700.

Tuotannon kasvun seurauksena Kiinan paperiteollisuudesta on tullut veden suurkuluttaja, minkä vuoksi se on joutunut resurssikilpailuun kuluttajien, maataloustuotannon ja muiden runsaasti vettä käyttävien alojen kuten kaivosteollisuuden kanssa. Kiinalaiset yritykset ovatkin alkaneet tunnistaa tarpeen vahvistaa luonnonvarojen kestävää käyttöä. Vedenkulutusta ja jätevesiä koskevat rajoitukset ovat tiukentumassa ja paperiyhtiöt ymmärtävät koko ajan paremmin, että niillä tulee olla toimilleen myös paikallisten yhteisöjen sosiaalinen hyväksyntä. Kiinan keskushallinto ja kuluttajien kasvava ympäristötietoisuus merkitsee sitä, että paperintuottajat tulevat kohtaamaan myös entistä suurempia ulkoisia paineita.

 

Suomalainen paperiosaaminen

Kiinalaiset yritykset ovat nyt kääntymässä haasteidensa kanssa suomalaisten asiantuntijoiden puoleen, sillä Suomen paperiteollisuus on jo ratkaissut useita näistä kiinalaisten kohtaamista haasteista. Asukasluvultaan vain viiden miljoonan hengen Suomi on maailmanlaajuisesti kehittyneimmän ja laajalti tunnustetun paperi- ja selluteknologian tarjoajan lisäksi myös johtavassa asemassa paperi- ja selluteollisuuden tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Suomalaiset yritykset ovat huipputasolla etenkin energiatehokkuudessa, alhaisissa päästötasoissa ja vedenkulutuksessa sekä nopeudessa ja laadussa. Suomessa on yli 200 paperi- ja selluteknologiayritystä, joiden teknologiaa käytetään laajasti kaikissa maailman johtavissa paperi- ja selluyrityksissä.

Paperiteollisuus muodosti pitkän ajan noin 40 prosenttia Suomen viennistä. Vaikka tänä päivänä Suomen taloudella on useita tukipylväitä, muodostaa paperiteollisuus yhä ainutlaatuisen klusterin, johon kuuluu maailman parhaita paperintuottajia, johtavia teknologiayrityksiä ja puhtainta teknologiaa. Kolmannes Suomen tutkimus- ja tuotekehittelymenoista menee puhtaan teknologian (cleantech) kehitykseen. Ei siis ole ihme, että suomalaisilla on käytössään parasta teknologiaa vihreään paperituotantoon.

 

Panostaminen vedenkulutuksen vähentämiseen

Ottaen huomioon paperinvalmistuksessa käytetyn vesimäärän ja kiinan vesiresurssien vähyyden ei ole yllättävää, että vesi on jatkuvasti noussut keskusteluiden pääaiheeksi. Jo useampana vuonna käydyissä keskusteluissa Kiinan paperiyhdistyksen ja kiinalaisten paperi- ja sellutehtaiden kanssa olemme huomanneet, että Kiinassa on selkeä tarve puhtaalle teknologialle, joka auttaisi tehtaita säästämään vettä, vähentämään jäteveden määrää ja vastaamaan tiukkeneviin määräyksiin.

Huomatessamme tämän mahdollisuuden kutsuimme yhden Suomen johtavista vesi- ja jätevesien käsittelyteknologiaan erikoistuneista yrityksistä, Fenno Waterin tarkastelemaan kiinalaista markkinaa hieman lähemmin. Kiinalaiset paperitehtaat ovat osoittaneet suurta kiinnostusta Fenno Waterin ratkaisuja kohtaan ja suomalais-kiinalainen yhteistyö puhtaan teknologian parissa on jo alkanut materialisoitua konkreettisissa keskusteluissa, kuinka ratkaista käsillä olevia haasteita ja kuinka valmistella paperitehtaita vieläkin vihreämpään tuotantoon tulevaisuudessa.

”Keskustelumme kiinalaisten paperitehtaiden kanssa on ollut hyvin avointa ja olemme olleet hyvin tyytyväisiä nähdessämme, että sieltä löytyy todellista mielenkiintoa läheiseen yhteistyöhön, jotta jokaiseen tehtaaseen löytyisi paras ratkaisu”, sanoo Fenno Waterin toimitusjohtaja Timo Marjomäki.

Olemassa olevan laitteiston parantaminen vastaamaan kiristyviä jätevesirajoituksia ei aina ole helppoa. Huolimatta siitä, että monet kiinalaiset tehtaat ovat vielä tällä hetkellä jäljessä suomalaisten maailmanluokan vihreistä tehtaista, otetaan Kiinassa käyttöön joitain globaalilla tasolla tiukimpia päästörajoja. Pyrkimyksessään puhdistaa paperintuotantoprosessejaan Kiina on nyt ottamassa vasta ensimmäisiä askeleitaan. Kallistuvat vesikustannukset, veden yhä vaikeutuva saatavuus sekä hallituksen ja yleisön tahoilta kasaantuvat ulkoiset paineet antavat kuitenkin syyn olla optimistinen, että suomalaisen asiantuntemuksen avulla Kiina voi onnistua pyrkimyksissään.

”Keskustelumme kiinalaisten paperitehtaiden kanssa on ollut hyvin avointa ja olemme olleet hyvin tyytyväisiä nähdessämme, että sieltä löytyy todellista mielenkiintoa läheiseen yhteistyöhön, jotta jokaiseen tehtaaseen löytyisi paras ratkaisu” /  toimitusjohtaja Timo Marjomäki, Fenno Water.