Kukapa meistä ei olisi internetissä törmännyt tiedotteeseen, jossa kerrotaan, että tietyt palvelut tai sisällöt “eivät ole käytettävissä maassasi”. Tällainen geoblokkaus on tähän saakka ollut digitaalisten palveluiden tarjonnassa aika tavallista.

Euroopan komission keväällä 2015 omaksuman Digital Single Market -strategian tarkoituksena on luoda Eurooppaan digitaaliset sisämarkkinat, jossa palvelut liikkuvat vapaasti digitaalisessa ympäristössä yli valtiorajojen. Vaikka Iso-Britannia on Brexitin myötä jäämässä Digital Single Market -strategian ja alueellisten tekijänoikeussääntöjen lakkauttamisen ulkopuolelle, niin digitaalisia palveluita tuottavien yritysten markkina tulee entisestään kasvamaan sitä mukaan kun kansallisia esteitä kaupallisilta ja viranomaispalveluilta poistetaan.

Asiakashyöty edellä, oma hyöty perässä

Fintran palvelukehityksen asiantuntija Jarkko Kulmala kertoo, että moni suomalaisista digitaalisia tuotteita tarjoavista yrityksistä menee edelleen kansainvälisille markkinoille perinteistä polkua välillisen viennin kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että suomalainen päämies, tavallisesti joku iso yritys vie tekniikan maailmalle. Suuntana Kulmalan mukaan on kuitenkin se, että enemmän ja enemmän omilla tuotteilla mennään itse.

Kulmala suosittelee, että suomalaiset yritykset lähtisivät tuotteineen markkinoille mahdollisimman nopeasti. Asiakas tulisi olla mukana heti alusta asti. Aina kannattaa lähteä asiakashyöty edellä, oma hyöty tulee siinä samalla.

Digitaalisten palveluiden tuottamisessa avainasioita ovat asiakasymmärrys ja palvelumuotoilu. Kulmala suosittelee ns. minimum viable product -konseptia, jossa vain perusvaatimukset täyttävä tuote testataan oikeassa asiakasympäristössään jo raakileena. Tuotteesta saadaan jo tuotekehitysvaiheessa palautetta ja muutokset ovat toteutettavissa tuotteen jatkokehityksen yhteydessä.

Pienikin menestyy

Yrityksen pieni koko on Kulmalan mielestä huono tekosyy olla kansainvälistymättä, sillä maailmalta voi tarvittaessa hakea partnereita. Kansainväliseen liiketoimintaan liittyy aina paikallinen osaaminen, joka on niin pienten kuin suurtenkin yritysten ulottuvilla. Rahoituksen hankkiminen sen sijaan on ongelmallisempaa.

Tukeakseen Digital Single Market -strategiaa Euroopan komissio rahoittaa eurooppalaista ICT-tutkimusta ja digitaalisia innovaatioita. Euroopan komissio julkaisee tietoja Digital Single Market -strategiaan liittyvistä hankkeista ja projektirahoituksista omilla internetsivuillaan. Suomalaisia digialan yrityksiä voi vain kehottaa osallistumaan aktiivisesti näihin EU-tason hankkeisiin. Tutkimus- ja innovaatiohankkeita rahoitetaan pääasiallisesti eurooppalaisen Horisontti 2020 -tutkimusrahoitusohjelman kautta. Horisontti 2020 -ohjelmasta löytyy tietoja Tekesin sivuilta.

Kansainvälinen menestys tuo mukanaan menestystä myös kotimarkkinoilla. Kulmala muistuttaakin kilpailun tulevan yhtä lailla suomen markkinoille. Muut tulevat myös tänne, sisämarkkinoille.

 

Artikkelin kirjoittaja on Fintran projektikoordinaattori Susanna Räty

 

Lisää digitalisaatiosta näissä artikkeleissa:

Liiketoimintahyötyä pk-sektorille – palvelutuotannon digitalisaatio

Digitalisaatiota ja ekosysteemiajattelua