Cabforcelle kattava eurooppalainen verkosto

Fintran asiantuntijat etsivät laadukkaita ja luotettavia taksiyhtiöitä Cabforcen partnereiksi määritetyissä kohdekaupungeissa ympäri Eurooppaa. Haastavimmilla markkinoilla kuten Puolassa, Venäjällä ja Espanjassa Fintra osallistui myös neuvotteluprosessiin aina sopimuksien allekirjoitukseen asti. Iso-Britannian vaativilla markkinoilla Fintra toteutti Test Drive -palvelun, jonka avulla selvitettiin tuotteen soveltuvuus ja kysynnän suuruus Cabforcen tarjoamalle palvelulle.

Cabforce on laajentanut nopeasti liiketoimintaansa Euroopassa. Test Driven kautta saatu positiivinen palaute on kannustanut Cabforcea kohdistamaan resurssit tietylle markkinasegmentille Iso-Britanniassa.

Fintran paikallisten markkinoiden tuntemus ja konreettinen Fintralta saatu apu on ollut meille erittäin arvokasta. Kumppaniverkoston rakentaminen luotettavista taksiyhtiöistä oli avainasemassa Euroopan valloituksessamme.

Andreas Hansson, toimitusjohtaja